ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CEAMURLIA_DE_JOS
 
Str.Principală , nr.58, cod postal 827035; tel: 0240564706; fax: 0240564706; e-mail: primariaceamurlia@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Anunţuri Şedinţe Publice

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Ceamurlia de Jos: Anunţuri Şedinţe Publice

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 convocare consiliu local in data de 29.03.2013 2013 3 Baroana Ion Secretar 136424880026-03-2013
2 sedinta aprobare buget 2013 3 Baroana Ion Secretar 136493640003-04-2013
3 convocare sedinta 28.05.2013 2013 5 Baroana Ion Secretar 136960200027-05-2013
4 DISPOZITIA Nr. 113 . privind convocarea Consiliului Local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara. 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138022920027-09-2013
5 Convocarea Consiliului Local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in sedinta ordinara pe data de 26.06.2014, orele 18:00 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140355720024-06-2014
6 Convocarea Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea pe data de 31.07.2014, orele 1900 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140684040001-08-2014
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Ceamurlia_de_Jos - Toate drepturile rezervate