ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CEAMURLIA_DE_JOS
 
Str.Principală , nr.58, cod postal 827035; tel: 0240564706; fax: 0240564706; e-mail: primariaceamurlia@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Ceamurlia de Jos: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOT Nr. 2 . Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133228080021-03-2012
2 HOT Nr. 9 . Privind rectificarea bugetului pentru anul 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133228080021-03-2012
3 Hot. Nr.11 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2012 2012 4 Ene Anton Inspector principal 133651080009-05-2012
4 HCL CONSTATARE ALEGERI 2012 6 BaroanÄ Ion Secretar 134143560005-07-2012
5 HCL VALIDARE ALEGERI LOCALE 2012 6 BaroanÄ Ion Secretar 134143560005-07-2012
6 HCL NR.3 CONSTITUIRE CONSILIU LOCAL 2012 6 BaroanÄ Ion Secretar 134143560005-07-2012
7 HCL nr.7 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2012 2012 6 Ene Anton Inspector principal 134204040012-07-2012
8 HCL NR. 4 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 2012 6 Baroana Ion Secretar 134212680013-07-2012
9 HCL NR. 5 VALIDARE MANDAT CONSILIER 2012 6 Baroana Ion Secretar 134212680013-07-2012
10 HCL NR. 6 ORGANIZARE COMISII DE SPECIALITATE 2012 6 Baroana Ion Secretar 134212680013-07-2012
11 HCL NR.8 IMPZOTE SI TAXE LOCALE 2013 2012 6 Baroana Ion Secretar 134212680013-07-2012
12 HCL NR. 9 ALEGERE VICEPRIMAR 2012 6 Baroana Ion Secretar 134212680013-07-2012
13 HOTĂRÂREA Nr. 2. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136657800022-04-2013
14 Anexa nr. 1 - H.C.L. nr. 2 din 22.01.2013 - Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pe anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136657800022-04-2013
15 Anexa nr. 2 - H.C.L. nr. 2 din 22.01.2013 - Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136657800022-04-2013
16 Anexa nr. 3 - H.C.L. nr. 2 din 22.01.2013 - Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 284 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi completările ulterioare 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136657800022-04-2013
17 HOTĂRÂREA Nr. 5. privind însusirea Acordului de cooperare pentru infiintarea, organizarea şi exercitarea actiunilor si activitătilor privind Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136657800022-04-2013
18 ACORD DE COOPERARE privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei BAIA ,prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136657800022-04-2013
19 HOTARAREA Nr. 3. privind aprobarea organizarii si functionarii unitatilor de invatamant de stat in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2013-2014 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136657800022-04-2013
20 HOTARAREA Nr. 4. privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2013. 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136657800022-04-2013
21 HOTARAREA Nr. 1. privind alegerea presedintelui de sedinta 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136657800022-04-2013
22 H O T A R A R E A Nr.1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
23 H O T A R A R E A Nr.2 privind aprobarea organizarii si functionarii unitatilor de invatamant de stat in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2015-2016 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
24 Hotararea nr 3 privind modificarea structurii funcţionale, ştatului de funcţii si a numărului de personal din HOTARAREA Nr. 3. cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos , judeţul Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
25 H O T A R A R E A Nr 4 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , al S.C. CEAMURLA SERVICIU APA CANAL SRL, pentru anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
26 H O T A R A R E A Nr.5 Privind aprobarea proceselor verbale de constatare a defectiunilor produse la sistemul de alimentare cu apa , intocmite de S.C. CEAMURLA SERVICIU APA CANAL SRL, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
27 H O T A R A R E A Nr.6 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice de la Scoala gimnaziala Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru luna decembrie 2014. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
28 H O T A R A R E A Nr 7 Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
29 H O T A R A R E A Nr.8 privind acordul de principiu in vederea concesionarii, prin licitatie publica , a suprafetei de 2080 mp. teren situat in intravilanul localitatii Ceamurlia de Jos , identificat in Tarla 33, Parcela 1281-1282, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
30 H O T A R A R E A Nr.9 Privind alegerea viceprimarului comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
31 H O T A R A R E A Nr.10 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2015. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
32 H O T A R A R E A Nr.11 privind alegerea presedintelui de sedinta 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
33 H O T A R A R E A Nr.12 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
34 H O T A R A R E A Nr.13 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice de la Scoala gimnaziala Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru luna ianuarie 2015. 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
35 H O T A R A R E A Nr.14 Privind aprobarea Devizului general actualizat dupa incheierea contractului de achizitie publica pentru realizarea proiectului „REABILITARE DRUM COMUNAL 63 LOCALITATEA CEAMURLIA DE JOS – GARĂ, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
36 H O T A R A R E A Nr.15 Privind aprobarea Devizului general actualizat dupa incheierea contractului de achizitie publica pentru realizarea proiectului„Reabilitare si modernizare strazi in localitatea Ceamurlia de Jos, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142680240020-03-2015
37 HOTARAREA Nr. 50. prvind implementarea proiectului" REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE J0S 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148434480014-01-2017
38 HOTARAREA Nr. 51 privind detalierea pozitiei nr. 19 din INVENTARUL bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ceamurlia de Jos 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148434480014-01-2017
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Ceamurlia_de_Jos - Toate drepturile rezervate