ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CEAMURLIA_DE_JOS
 
Str.Principală , nr.58, cod postal 827035; tel: 0240564706; fax: 0240564706; e-mail: primariaceamurlia@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

Analiza SWOT a Comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea    

Profil general        Untitled Document

Puncte tari

 • Localizarea la limita sudică a judeţului Tulcea, pe drumul judeţean nr.  222, la o distanţa de 4 km de drumul naţional Tulcea – Constanţa şi respectiv 60 km faţă de municipiul Tulcea;
 • Riveranitatea judeţului la Dunăre, care asigură multiple legături către centrul Europei;
 • Relief pitoresc (Lacului Goloviţa); Localizare în apropierea complexului lagunar Razelm – Sinoe;
 • Condiţii climatice favorabile agriculturii (climă continentală);
 • Condiţii naturale propice dezvoltării economice (dezvoltarea turismului, piscicultură);
 • Regim eolian activ, ce se manifestă pe durata întregului an;
 • Concentrare de naţionalităţi (români, rromi, maghiari şi lipoveni) care asigură interferenţe culturale şi o mare diversitate de tradiţii şi obiceiuri;
 • Valori culturale deosebite şi unice la nivel regional şi naţionale;
 • Vestigii istorice/ patrimoniu cultural bogat (situri arheologice, aşezări din epoca romană, neolitic şi cultura geto dacică);
 • Localizarea pe teritoriul comunei a rezervaţiei naturale protejate – Lacul Zmeica;
 • Existenţa în apropiere a cetăţii Heracleea (Enisala);

Puncte Slabe

 • Precipitaţii scăzute;
 • Spor natural negativ (s-a înregistrat o scădere a natalităţii);
 • Populaţie îmbătrânită;
 • Migrarea forţei de muncă;
 • Locuri de muncă insuficiente;
 • Şomaj ridicat;
 • Suprafaţa verde insuficientă;
 • Ponderea mare a populaţiei ocupată în agricultură;
 • Forţă de muncă necalificată;
 • Inexistenţa locurilor de joacă pentru copii (expectând curtea şcolii);
 • Nivel de trai redus (şomaj ridicat, locuri de muncă insuficiente, venituri mici ale populaţiei, infrastructură precară şi dotări edilitare deficitare, numări redus de spaţii amenajate pentru petrecerea timpului liber);
 • Obiective arheologice nedelimitate (nu sunt marcate corespunzător pentru a putea fi localizate);
 • Vestigiile istorice nu sunt valorificate, promovate şi nici conservate într-o manieră adecvată;
 • Fonduri financiare insuficiente pentru punerea în valoare a acestor vestigii;
 • Rezervaţia naturală nedelimitată, amenajată corespunzător şi nici valorificată;
 • Societate civilă slab reprezentată (există un singur ONG în comună);
 • Spaţii neadecvate pentru depozitarea şi reciclarea deşeurilor;

Oportunităţi

 • Exploatarea potenţialului turistic existent (dezvoltarea activităţilor turistice);
 • Atragerea de investitori pentru exploatarea potenţialului eolian existent, aspect ce poate conduce la crearea de locuri de muncă şi implicit la dezvoltare economică;
 • Reducerea costurilor energiei electrice, prin utilizarea energiei eoliene produsă în zonă;
 • Crearea unei carierea pentru exploatarea resurselor de subsol (piatra);
 • Amenajarea unei suprafeţe (luciu de apă) pentru dezvoltarea activităţilor de piscultură;
 • Concesionării unor terenuri limitrofe lacului pentru construirea unor pensiuni turistice;
 • Condiţii geografice favorabile pentru dezvoltarea activităţii agricole şi valorificarea produselor locale (suprafaţă arabile mare, tradiţie în practicarea agriculturii);
 • Stabilizarea populaţiei în zonă prin crearea de locuri de muncă;

Ameninţări

 • Depopularizarea zonei, risc datorat condiţiilor de trai, economiei slab dezvoltate, locurilor de muncă insuficiente, sporului natural negativ etc.;
 • Migrarea forţei de muncă spre alte centre comunale sau urbane;
 • Degradarea patrimoniului natural şi cultural datorită neprotejări corespunzătoare a rezervaţiei naturale şi a zonelor arheologice;


p1-  admin, 23-07-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Ceamurlia_de_Jos - Toate drepturile rezervate