ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CEAMURLIA_DE_JOS
 
Str.Principală , nr.58, cod postal 827035; tel: 0240564706; fax: 0240564706; e-mail: primariaceamurlia@yahoo.com       

harta site: Finanțe Publice Locale >>> Programul de invesţitii publice

  Indicatori Venituri si Cheltuieli Proiecte ale bugetelor Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare anuale Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale Plăţi restante Bugetul general consolidat Registrul datoriei publice locale Programul de invesţitii publice  

Comuna Ceamurlia de Jos: Programul de invesţitii publice

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133228080021-03-2012
2 Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare rectificat pe trim.II 2012 2012 4 Ene Anton Inspector principal 133651080009-05-2012
3 program investitii publice 2013 2013 Ene Anton Inspector principal 136597320015-04-2013
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Ceamurlia_de_Jos - Toate drepturile rezervate