ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CEAMURLIA_DE_JOS
 
Str.Principală , nr.58, cod postal 827035; tel: 0240564706; fax: 0240564706; e-mail: primariaceamurlia@yahoo.com       

harta site: Finanțe Publice Locale >>> Bugetul general consolidat

  Indicatori Venituri si Cheltuieli Proiecte ale bugetelor Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare anuale Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale Plăţi restante Bugetul general consolidat Registrul datoriei publice locale Programul de invesţitii publice  

Comuna Ceamurlia de Jos: Bugetul general consolidat

Nr crt
Directorul
Anul
Perioada
Cine a postat
Functia
Data postarii
buget:
  |-buget local 2014.pdf
2014 Ene Anton Inspector principal 2014-05-07
buget:
  |-bl SCURT.pdf
2015 Ene Anton Inspector principal 2015-05-12
buget:
  |-PROGRAM INVESTITII PUBLICE 2016.XLSx
  |-bl-scurt.pdf
2016 Ene Anton Inspector principal 2016-02-16
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Ceamurlia_de_Jos - Toate drepturile rezervate